Chuyện gì đã xảy ra?

Mọi thứ bắt đầu khi nhà nước công bố một hợp đồng vô lý cho một hệ thống thông tin và e-hop cho tem xa lộ điện tử với giá 401 triệu Korun. Chúng tôi rất sót số tiền này.

Chuyện gì đã xảy ra?
Chúng tôi đã không nhắm mắt làm ngơ.

Chúng tôi đã không nhắm mắt làm ngơ.

Tiếp theo là một cuộc gọi công khai. Chúng tôi muốn biến sự phẫn nộ của mình thành một cái gì đó tích cực. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã công bố hackathon công dân với 300 tình nguyện viên.

Chúng tôi đã Trang chủ

Chúng tôi đã Trang chủ

Chúng tôi đã hợp tác với các lập trình viên giỏi nhất và các chuyên gia khác để lập trình cửa hàng điện tử mô phỏng giải pháp bán hàng điện tử dựa theo yêu cầu của nhà nước. Rẻ hơn, công bằng hơn và minh bạch.

Các bài viết về dự án

Các bài viết về chúng tôi

Đối tác của chúng tôi