Skontrolujte si platnosť svojej Fér známky

  • 1Vyberte krajinu registrácie vozidla
  • 2Vyplňte štátnu poznávaciu značku vozidla
  • 3Kliknite na SKONTROLOVAŤ
Zadajte EČ bez medzier a pomlčiek

Pred vykonaním kontroly platnosti Fér známky je potrebné získať súhlas vlastníka alebo držiteľa vozidla. V opačnom prípade sa dopustíte porušenia zákona.