Fair Winieta D

10-DNIOWA
1,00 Kč

Ważność od 06.06.2020 do 16.06.2020

Fair informacja

Fair Winieta prezentowana na tej stronie nie służy do prawdziwych przejazdów autostradami, ale i tak warto ją nabyć. Wszelkie płatności otrzymane w trakcie testów zostaną przekazane Fundacji Kolečko, pomagającej dzieciom po ciężkich urazach.

Podaj numery rejestracyjne, bez spacji i myślników.
Wybierz początkową datę ważności