Identifikace vozidla

Doplňkové informace

Datum podání
Datum platnosti od
Datum platnosti do
Zobrazit číselník
Kód Zkrácený popis
A1 Sanitní vozidlo vězeňské služby
A2 Zdravotnická záchranná služba
A3 Integrovaný záchranný systém
B Policie České republiky
B1 Ozbrojený bezpečnostní sbor jiného státu
C Vojenské vozidlo s civilní SPZ
C1 Vojenské vozidlo s vojenskou SPZ
D Orgány Celní správy
E Hasiči
F Obecní policie
G Přepravní vozidlo vězeňské služby
H Vozidlo přepravující držitele průkazu ZTP a ZTP/P
H1 Vozidlo přepravující držitele průkazu ZTP a ZTP/P
I Přeprava dětí s těžkým onemocněním
J Vozidla GIBS a BIS
K Přeprava osob se zdravotním postižením
M Státní hmotné rezervy
N Správce zpoplatněné komunikace
O Nízkoemisní vozidlo registrované v ČR
O1 Nízkoemisní vozidlo registrované v ČR
Adresa elektronické pošty, byla-li sdělena
Telefonní číslo, bylo-li sděleno

Nahrát dokumenty

The ferznamka.cz project aims to demonstrate the modern outcome of the IT state contract. Therefore, on this website you do not need to upload documents at this moment.