Zkotrolujte si platnost své Fér známky

  • 1Vyberte zemi registrace vozidla
  • 2Vyplňte státní poznávací značku vozidla
  • 3Klikněte na ZKONTROLOVAT
Zadejte RZ bez mezer a pomlček

Je třeba, abyste před provedením kontroly platnosti Fér známky získali souhlas vlastníka nebo provozovatele vozidla. V opačném případě se dopustíte porušení zákona.